SIMUCUBE ActivePedal Clutch – Nakładka na sprzęgło